IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Predor Sozina

Natisni stranPriporočite nas
Investitor:
Republika Crna Gora
Faza:
PGD, PZI, PID
Naročnik:
Direkcija za autoputeve Crne Gore
Izd. proj.dok.:
2001-2005
Projektant:
IRGO CONSULTING d. o. o.
Vodja projekta:
dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad.
Inv. vrednost:
45.200.000 EUR
Pog. vrednost:
250.000 EUR

Opis projekta

Tunel Sozina je enocevni predor, ki je zgrajen kot prvi večji objekt na avtocesti Bar - Podgorica v Črni Gori. Skupna dolžina tunela znaša 4188 m. Dostopne ceste z južne strani predora (v smeri Bara) znašajo približno 2,0 km, s severne strani (v smeri Podgorice) pa 5,8 km. V prvi fazi je bila zgrajena ena predorska cev, tako da je trenutno predor opremljen za dvosmerni promet. Vozna pasova sta široka 3,50 m, robna pasova pa 0,35 m. Skupna širina svetle koristne odprtine znaša 7,70 m. Vertikalna višina voznega svetlega profila je 4,70 m. Predor je bil odprt julija 2005.

Tehnične značilnosti

Geološka zgradba tal, v katerih je potekal izkop predora Sozina, je bila zelo zahtevna. Za tovrstno geološko zgradbo so značilni sedimenti in vulkanske kamnine zgornjega triasa, jure, krede in paleocena, ki so tektonsko poškodovane. V strukturnem smislu kamnine Sozine pripadajo geotektonskim enotam Visoki Krš in Budva zona, pri čemer Visoki Krš sestavljajo flišni in karbonatni sedimenti, Budva zono pa eocenski apnenci ter vulkanski andeziti in tufiti. Izkop predora je potekal v skladu s principi NATM-a. V določenih conah je zaradi visokih tlakov prišlo do velikih plastičnih deformacij ali pa do nabrekanja kamnine (v conah nadrejenosti tufitov), tako da je bilo potrebno reprofilirati izkop. Značilnost predora Sozina je velika obračalna niša, ki je 40 m dolga, 9 m visoka in 25 m široka podzemna galerija.


Pošljite nam povpraševanje

Slikovni material

Tunel SozinaTunel SozinaSozina_obrTunel SozinaTunel Sozina


« Nazaj
« Nazaj na seznam
Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.