IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Predor Markovec

Natisni stranPriporočite nas
Investitor:
Republika Slovenija
Faza:
PZI, PID
Naročnik:
DARS
Izd. proj.dok.:
2007-2010
Projektant:
IRGO CONSULTING d. o. o.
Vodja projekta:
dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad.
Inv. vrednost:
65.600.000 EUR
Pog. vrednost:
1.250.000 EUR

Opis projekta

Predor Markovec je dvocevni cestni predor na hitri cesti Koper - Izola. Hitra cesta v dvocevnem dvopasovnem predoru poteka od pečine pobočja Markovec na koprski strani do zaključka doline potoka Pivol na izolski strani. Dolžina desne cevi predora (smer Koper -Izola) je 2.144 m, dolžina leve cevi (smer Izola - Koper) pa 2.174 m. Prečni sklon vozišča je od 2,5% do 3,5%. Vozna pasova sta široka 3,50 m, robna pasova pa 0,35 m. Skupna širina svetle koristne odprtine znaša 7,70 m. Vertikalna višina voznega svetlega profila je 4,70 m. Predor je bil odprt julija 2015.

Tehnične značilnosti

Predor poteka v celoti v flišnih kamninah. Predorske cevi so bile grajene po novi avstrijski metodi z izkopnim profilom 92 kvadratnih metrov in vertikalno višino voznega svetlega profila 4,7 metra. Izkop kalote je potekal z udarnimi kladivi in z razstreljevanjem. Pri vstopu v predor na koprski strani (vzhodni portal) je ob obeh ceveh v večjem delu zasuta galerija, na desni je odprta konstrukcija. Na desni strani desne cevi je ploščad za pogonsko centralo. Pri izstopu iz predora na izolski strani (zahodni portal) je pokriti vkop, enakega svetlega profila kot predor, zasut z nasipnim materialom, konstrukcija ni vidna. Obojestranske brežine odprte trase v območju predora so zaščitene s težnostnimi zidovi. Pred portaloma obeh cevi so horizontalne plošče (senčnice). Na levi strani leve predorske cevi je ploščad za pogonsko centralo.

Sodelujoči projektanti in projektne organizacije

Elea iC d. o .o., IBE d. d.


Pošljite nam povpraševanje

Slikovni material

Markovec_01Markovec_02Markovec_03Markovec_04Markovec_05Markovec_06Markovec_07Markovec_08Markovec_09Markovec_10Markovec_11Markovec_12Markovec_13Markovec_14Markovec_15Markovec_16Markovec_17Markovec_18Gradnja predora MarkovecPredor Markovec; prečni prerezSituacije MarkovecPredor Markovec; vzdolžni prerez


« Nazaj
« Nazaj na seznam
Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.