IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Sanacija brežine "Pod Ključem" od km 5,630 do km 5,960; Glavna cesta G2-102, 1040 Peršeti-Most na Soči

Natisni stranPriporočite nas
Investitor:
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Faza:
PGD in PZI
Naročnik:
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Izd. proj.dok.:
julij 2008 / januar 2009
Projektant:
IRGO CONSULTING d. o. o.
Vodja projekta:
dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad.
Št. projekta:
ic 117/08, ic 14/09
Inv. vrednost:
2.368.791,50 EUR z DDV
Pog. vrednost:
47.994,80 EUR z DDV

Opis projekta

Na cesti Tolmin – Idrija je na odseku Peršeti - Most na Soči na območju od km 5,760 do km 5,880 pod Ključem strmo pobočje (skala), kjer je pogosto rušenje manjših kamnov, ki padajo na cesto in ob cesto v Sočo. Asfalt je bil na tem območju od udarcev kamenja že zelo poškodovan. Za zavarovanje vozil in ljudi pred padajočim kamenjem je bila predvidena AB galerija dolžine približno 150m. Hkrati z izgradnjo galerije smo obnovili tudi vozišče in uredili odvodnjavanje ceste. Strmo (skalnato) pobočje je iz apnenca, ki je značilno naguban zaradi menjavanja svetleje in temneje obarvanih plasti. Območje je zato zavarovano kot naravni spomenik z imenom Geološke plasti pri Ključu. Načrtovanje in gradnja galerije Ključ je zaradi posebnosti lokacije predstavljala svojevrstni projektantski izziv. Galerija je skupne dolžine 120m, širine od 10,9m do 11,7m in višine 7,25m. Objekt je zasnovan kot AB prostorska okvirna konstrukcija, ki je zaradi posebnosti tal temeljena na pilotih. Posebnost objekta je njegova dinamična forma, s katero je projektant želel doseči ujemanje z naravo oz. spodbuditi občutek vstopanja v  galerijo kot v naravno, kamnito brežino, ki deluje varno.

Tehnične značilnosti

Galerija: 141,92 m
Kamnito-betonski podporni zid: 70,0 m

Sodelujoči projektanti in projektne organizacije

3/1 Načrt gradbenih konstrukcij: dr.Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad., IRGO CONSULTING d. o. o.
3/2 Načrt obnove vozišča: Ivo Lebeničnik, univ. dipl. inž. grad., IRGO CONSULTING d. o. o.
3/3 Načrt prestavitve vodovoda: Valdi Černe, univ. dipl. inž. grad., HYDROTECH d. o. o
6/1 Načrt telekomunikacij: Danilo Korošec, el. teh., IRGO CONSULTING d. o. o.
10/1 Geološki geotehnično elaborat: Franc Čadež, univ. dipl. inž. geol., IRGO CONSULTING d. o. o.
10/2 Katastrski elaborat: dr.Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad., IRGO CONSULTING d. o. o.
10/3 Hidrotehnični elaborat: Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad., IRGO CONSULTING d. o. o.
10/4 Načrt gospodarjenja z odpadki: mag. Aleksandra Vinder, univ. dipl. inž. kem. tehnol., SiEKO d. o. o.


Pošljite nam povpraševanje

Slikovni material

Galerija Ključ12345678910


« Nazaj
« Nazaj na seznam
Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.