IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Sanacija brežin Travnik v km 6,280; Glavna cesta G2-102, 1036 Želin - Sp. Idrija (Marof)

Natisni stranPriporočite nas
Investitor:
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Faza:
PZI
Naročnik:
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Izd. proj.dok.:
1.5.2009
Projektant:
IRGO CONSULTING d. o. o.
Vodja projekta:
dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad.
Št. projekta:
ic 167/09
Inv. vrednost:
1.871.647,24 EUR z DDV
Pog. vrednost:
43.440,00 EUR z DDV

Opis projekta

Na območju glavne ceste G2-102/1036 od km 6,280 do km 6,580 poteka cesta po visokem nasipu. Celoten odsek od km 6,280 do km 6,580 je bil močno poškodovan, na desni strani ceste je bilo več usadov na nasipu. Sanacija cestnega odseka je bila razdeljena na štiri ločene ukrepe.
Na spodnji (zunanji) strani vozišča so predvideni trije podporni ukrepi in sicer dva armiranobetonska podporna zidova, prvi dolžine 117,30 m, ki je nad stanovanjskim objektom, in drugi dolžine 64,70 m, med njima pa je zgrajen nasip v končnem naklonu 2:3.
Na zgornji (notranji) strani vozišča smo predvideli izgradnjo sidranega armiranobetonskega zidu. Glede na obstoječe stanje, je cesta razširjena na predpisane širine voznih pasov, kar pomeni, da se notranja stran razširi do 3,00 m, zunanja pa do 1,00 m.

Tehnične značilnosti

Sidran zid: 196,10 m
Podporni »L« zid 1: 117,30 m
Podporni »L« zid 2: 64,70 m
Nasip s kamnito peto: 83,73 m

Sodelujoči projektanti in projektne organizacije

3/1 Načrt gradbenih konstrukcij: dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad., IRGO CONSULTING d. o. o.
3/2 Načrt obnove vozišča: Ivo Lebeničnik, univ. dipl. inž. grad., IRGO CONSULTING d. o. o.
4/1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme: Andrej Zdovc, univ. dipl. inž. el., IRGO CONSULTING d. o. o.
10/1 Geološko geotehnični elaborat: Franc Čadež, univ. dipl. inž. geol., IRGO CONSULTING d. o. o.
10/2 Katastrski elaborat: dr.Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad., IRGO CONSULTING d. o. o.
10/3 Hidrotehnični elaborat: Zvonko Hribernik, univ. dipl. inž. grad.; IRGO CONSULTING d. o. o.


Pošljite nam povpraševanje


« Nazaj
« Nazaj na seznam
Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.