IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Oddelek za inženirsko geologijo in geomehaniko

Natisni stranPriporočite nas
Oddelek za inženirsko geologijo in geomehaniko je specializiran za opravljanje geološko- geomehanskih preiskav. Na oddelku je zaposlenih sedem strokovnjakov, in sicer: dva doktorja znanosti (eden s področja geomehanike), trije magistri znanosti s področja inženirske geologije in dva univerzitetna diplomirana inženirja geologije. Šest jih ima opravljen strokovni izpit po ZGO. Oddelek je usposobljen za naslednja področja:  
Oglejte si reference oddelka za inženirsko geologijo in geomehaniko.

 • Geološko-geomehanske preiskave za izvedbo, rekonstrukcijo in sanacijo cestne in druge infrastrukture (ceste, predori, viadukti, železnice, plinovodi);
 • Geološko-geomehanske preiskave za izvedbo energetskih objektov (hidroelektrarne, jedrske elektrarne, vetrne elektrarne, termoelektrarne);
 • Geološko-geomehanske preiskave za potrebe izgradnje različnih objektov visokogradnje (osebni, večstanovanjski in poslovni objekti);
 • Geološko-geomehanske preiskave za potrebe sanacije in preprečevanje naravnih nesreč (plazovi, podori, usadi);
 • Preiskave za ugotovitev stanja podzemne vode;
 • Izdelava inženirsko geoloških in hidrogeoloških kart;
 • Izdelava presoje vplivov na okolje in analiz tveganja;
 • Geološko nadzor izvedbe, rekonstrukcije in sanacije infrastrukture (ceste, predori, viadukti, železnice, plinovodi, daljnovodi).

V zadnjih letih so člani Oddelka za inženirsko geologijo in geomehaniko sodelovali kot vodilni strokovnjaki ali člani skupin pri številnih zahtevnih projektih:

 • Geološko-geotehnične in hidrogeološke preiskave za potrebe predorov T2, T5 in T7 na II. tiru - Divača – Koper (2009 - v teku);
 • Geološko-geomehanske in hidrogeološke preiskave za potrebe odlagališča NSRAO (2007-2009);
 • Geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave na področju predvidenega podzemnega skladišča zemeljskega plina Zakov/Senovo (2006);
 • Geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave – HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Ponoviče (2009);
 • Geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave – HE Brežice in HE Mokrice (2008-2009);
 • Geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave – ČHE Kozjak (2007);
 • Geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave – HE Blanca (2006-2007);
 • Geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave – HE Krško (2005-2009);
 • Geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave – Podzemna garažna hiša Ljubljanska Tržnica;
 • Geološko-geomehansko in hidrogeološko poročilo za izdelavo Strokovnih podlag za izdelavo DPN za NC Jeprca – Stanežiče – Brod (2008-2009);
 • Geološko-geomehanski nadzor rekonstrukcije magistralnega plinovoda na trasi Rogatec - Rogaška Slatina (2006-2007);
 • Geološko-geomehanski nadzor temeljenja daljnovoda Gorica - Divača (2006-2008);
 • Geotehnične storitve na plinovodih prenosnega plinovodnega omrežja (2006-2010).Vodja oddelka: dr. Vladimir Vukadin, univ. dipl. inž. geol. 
Namestnik vodje oddelka: mag. Albin Križnič, univ. dipl. inž. geol.
Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.