IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Oddelek za gradbeništvo, geotehniko in okoljevarstvo

Natisni stranPriporočite nas
Oddelek za gradbeništvo, geotehniko in okoljevarstvo je specializiran za gradnjo in načrtovanje podzemnih in drugih geotehničnih objektov. Na oddelku je zaposlenih trinajst strokovnjakov, in sicer: en doktor gradbeništva s področja geotehnike, en magister znanosti s področja geotehnologije in rudarstva, štirje univerzitetni diplomirani inženirji gradbeništva, trije univerzitetni diplomirani inženirji geotehnologije in rudarstva, en diplomiran inženir gradbeništva in trije tehniki. Oddelek za gradbeništvo, geotehniko in okoljevarstvo je usposobljen za naslednja področja:  
Oglejte si reference oddelka za gradbeništvo, geotehniko in okoljevarstvo.

 • Načrtovanje podzemnih objektov cestne infrastrukture (predori, galerije, pokriti vkopi,...);
 • Načrtovanje geotehničnih konstrukcij (podporni in oporni zidovi, varovanje gradbenih jam,...);
 • Načrtovanje temeljenja objektov (plitvo in globoko temeljenje, temeljenja na vodnjakih,...);
 • Načrtovanje vkopanih objektov;
 • Izdelava študij vpliva gradnje na pomike v okolju;
 • Načrtovanje sanacijskih ukrepov (sanacija zemeljskih plazov, sanacija usadov, sanacije podzemnih objektov, sanacije predorov,...);
 • Izdelava posebnih projektov zaščite kulturne dediščine.

V zadnjih desetih letih se je Oddelek za gradbeništvo, geotehniko in okoljevarstvo strokovno dokazal z večjim številom najzahtevnejših inženirskih projektov doma in v tujini. V sodelovanju z Oddelkom za monitoring, raziskave in rudarstvo smo v zadnjih desetih letih načrtovali:

 • cca 35 km predorov in sicer:
  • predori v izvajanju v Federaciji BiH: predor Vijenac (2 x 2,9 km), predor Suhadol (2 x 2,9 km), predor Tarčin (2 x 0,4 km), predor Grbosječ (2 x 0,9 km), predor Gaj (2 x 0,9 km), predor Tulice (2 x 0,4 km);
  • izvedeni predori v slovenskem avtocestnem programu: predor Markovec (2 x 2,1 km; 2007-2013 – v izvajanju), Barnica (2 x 0,35 km; 2007-2009) in Tabor(2 x 0,65 km; 2007-2009), Vodole (2 x 0,25 km; 2007-2009), Kastelec (2 x 2,29 km; 2003-2005), Dekani (2 x 2,20 km; 2003-2005), Trojane (2 x 2,9 km; 2003-2005), Podmilj (2 x 0,63 km; 2003-2005), Jasovnik (2 x 1,63 km; 2000-2002), Ločica, (2 x 0,80 km; 2000-2002), V Zideh (2 x 0,65 km; 2000-2002);
  • izvedeni predori v Črni Gori (Sozina (1 x 4,1 km; 2001-2005), Raš (1 x 0,65 km; 2003-2005)), Ključ (1 x 0,35 km; 2007-2008). Na nivoju idejnega projekta je v Črni Gori bilo projektiranih 7 avtocestnih predorov v skupni dolžini 2 x 10,5 km. Na nivoju Projekta za Izvajanje (PZI) je bil narejen projekt za 2,5 km dolg odsek hidrotehničnega predora Pavoncelli-Bis v Apuliji - Italija;
 • Galerija Ključ dolžine cca 210 m, na regionalni cesti Most na Soči-Tolmin;
 • Več deset podpornih in opornih zidov na sanaciji usadov in plazov na regionalnih cestah v Sloveniji (Dražgoše; 2007, cesta Sp. Idrija – Marof; 2008, cesta Sp. Idrija Godovič; 2009, cesta Trenta-Bovec; 2008, cesta Škofja Loka – Gorenja Vas; 2008; cesta Podrošt – Češnjica, 2008; cesta Livold – Fara; 2007, cesta Bohinjska Bistrica – Jezero, 2008, cesta Blitnje – Jezera; 2008, Travnik; 2009);
 • Sanacije obstoječih cestnih in železniških predorov (cestni predori: Fužine1, Fužine2, Fužine3; železniški predori: Jurgovo, Počehova, Poganjek);
 • Varovanja gradbenih jam (Objekt Ljubljanska tržnice - Vodnikov trg 1, Dunajska cesta 199, objekt Dravlje- Vodnikova 287);
 • Več temeljnih konstrukcij za poslovno-stanovanjske objekte visokogradnje (Objekt Ljubljanska tržnica - Vodnikov trg 1, Dunajska cesta 199, objekt Dravlje - Vodnikova 287);
 • Več podzemnih objektov za posebne namene, in sicer: Vinska klet Šipčanik - Črna Gora (sanacija podzemnega hangarja; 2007); Vkopani prodajalni objekt Vranjine - Črna Gora, 2007; Sanacija podzemne smodnišnice Barutana Kalemegdan iz 18. stoletja, Beograd - Srbija, 2009.Vodja oddelka: dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad. 
Namestnika vodje oddelka: Elvir Muhič, dipl. inž. grad. in
                                        Nedžad Mešić, univ. dipl. inž. grad.
Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.