IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva stran Prva stran
English E-pošta E-pošta
Srpski Načrt strani Načrt strani
Hrvatski
Tel: 01 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Oddelek za hidrogeologijo in okoljske študije

Natisni stranPriporočite nas

Oddelek za hidrogeologijo in okoljske študije je specializiran za opravljanje vseh vrst hidrogeoloških preiskav in analiz. Na oddelku je zaposlenih sedem strokovnjakov, in sicer: en doktor znanosti, pet univerzitetnih diplomiranih inženirjev s področja hidrogeologije in en tehnik. Oddelek je usposobljen za naslednja področja hidrogeoloških raziskav:

 
Oglejte si reference oddelka za hidrogeologijo in okoljske študije.
  
 • za ugotovitev stanja in dinamike podzemne vode
 • za izvedbo, rekonstrukcijo in sanacijo infrastrukturnih objektov
 • za izvedbo energetskih objektov
 • za določitev virov pitne in tehnološke vode
 • za potrebe sanacije in preprečevanja naravnih nesreč
 • projektiranje izrabe geotermalne energije ter
 • izdelava hidrogeoloških modelov toka podzemne vode in transporta snovi in toplote
 • hidrogeološki nadzor izvedbe vrtalnih del (piezometri, vodnjaki, drenaže)
 • izdelava hidrogeoloških kart
 • izdelava okoljskih študij za pridobitev GD, OVD, OVS, vodne pravice, idr.
  • okoljska poročila,
  • presoje vplivov na okolje,
  • analize tveganja za onesnaženje podzemne vode,
  • hidrogeoloških poročil za posredno odvajanje odpadnih voda
  • vodnobilančne analize
 • monitoring količinskega in kemijskega stanja (določeni fizikalno-kemijski parametri) podzemne vode
 • vse vrste terenskih hidrogeoloških meritev
  • črpalni preizkusi, nalivalni preizkusi, VDP, infiltracijski poizkusi,
  • aktivacije in čiščenje piezometrov in vodnjakov,
  • meritve nivojev podzemne vode,
  • meritve pretokov,
  • sledilni poizkusi, idr.


V zadnjih letih so člani Oddelka za hidrogeologijo in okoljske študije sodelovali kot vodilni strokovnjaki ali člani skupin pri številnih zahtevnih projektih:

 • Hidrogeološke preiskave za potrebe predorov T2, T5, T6 in T7 ter viadukta V2 na II. tiru - Divača – Koper (2009 - 2013);
 • Hidrogeološke raziskave za potrebe
  • odlagališča NSRAO (2007-2009)
  • nuklearne elektrarne Krško (2012-2013)
  • hidroelektrarn na Srednji in Spodnji Savi
  • črpalne hidroelektrarne Kozjak
  • 3. razvojne osi - severni in južni del (2011-2013)
  • AC A4 odsek Draženci – MMP Gruškovje (2012)
  • NC Jeprca – Stanežiče – Brod (2008-2009)
  • plinovod Vodice - Rateče (2011-2013)
  • oskrbe s pitno vodo Pomurja (2012)
  • odvodnjevanja gradbene jame Tobačna (2011-2012)
  • pridobivanja toplote za potrebe ogrevanja in hlajenja

-          Stadion Ljudski vrt v Mariboru (2011 - 2012)

-          Nordijski center Planica (2013)

-          Vrtec Naklo (2013)

-          Garažna hiša med Razlagovo in Prešernovo ulico Maribor (2010)

-          ATTC (Kontrola zračnega prometa) (2010)

-          Multigeneracijski center Bistra v Domžalah (2012)

  • izkoriščanje tehnološke vode

-          Tondach Boreci (2008)

-          Julon Ljubljana (2009)

-          ABK in CGM Primorje Ajdovščina (2009)

-          Betonarna in separacija Polica Kranj (2010)

  • izgradnje izvennivojskih križanj z železniško progo Pragersko - Hodoš (2012)
 • Hidrogeološke raziskave – Podzemna garažna hiša Ljubljanska Tržnica;
 • Hidrogeološko poročilo za poplavno varnost JV Ljubljane
 • Rudarski projekti (par referenc)
  • Piezometri TET Monitoring Prapretno (2008)
  • Bia-Separation (2009)
  • Vodnjaki Maribor Branik (2010)
  • Vodnjak; Avtohiša Selmar Maribor (2010)
  • Vodnjak; UC Slovenska Bistrica (2011)
  • Vodnjak Vrtec Odranci (2012)
  • Vodnjak; Islamski kulturno verski center v Ljubljani (2013)
 • Čiščenja vrtin
  • Reaktivacija piezometrov za potrebe monitoringa količinskega in kemijskega stanja podzemne vode (CeROD (2010), Špaja Dolina (2011),
  • Vodnjak Tondach (2011)
  • Vodnjak pitne vode Rb-1/13 v lasti VO-KA Ljubljana (2013)
 • Analiza tveganja za onesnaženje vodnega vira zaradi večjih infrastrukturnih posegov:
  • Predora T1 in T2 II. tira (2011-2012)
  • Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko – Hodoš (2012)
  • rekonstrukcija železniške postaje Pragersko (2012-2013)
Vodja oddelka: dr. Jože Ratej, univ. dipl. inž. geol.
Namestnik vodje
oddelka: Melhior Pregl, univ. dipl. inž. geol.

Novosti
 

Spletna stran ne uporablja piškotkov za sledenje uporabnikov.