IRGO Consulting d. o. o.
Slovenščina Prva strana Prva strana
English E-mail E-mail
Srpski Nacrt internetne strane Nacrt internetne strane
Hrvatski
Tel: +386 1 560 36 00
E-mail: info@irgo.si

Odelenje za monitoring, istraživanja i rudarstvo

ŠtampajPreporučite nas
Odelenje za monitoring, istraživanja i rudarstvo je specijalizovano za izradu rudarskih projekata i pružanje stručne podrške pri rešavanju problema vezanih za zaštitu okoline, uključno sa projektovanjem deponija. U odelenju je zaposleno šest stručnjaka: jedan magistar nauka na području rudarstva i geotehnologije, četiri univerzitetska diplomirana inženjera rudarstva i jedan tehničar. Tri stručnjaka imaju položen stručni ispit u skladu sa ZRud (Zakonu o rudarstvu) i dva u skladu sa ZGO (Zakonu o izgradnji objekata). Odelenje pokriva sledeća područja:
 
Pogledajte reference odelenja za monitoring, istraživanja i rudarstvo.

 

 • Pridobivanje mineralnih sirovina (podzemno pridobijanje mineralnih sirovina, površinsko pridobijanje mineralnih sirovina, monitoring ugroženosti životne sredine pri pridobijanju mineralnih sirovina, planiranje transporta);
 • Istraživačka delatnost i veštačenje (naučno istraživačka delatnost pri pridobijanju mineralnih sirovina, recenzije i revidiranje studija, investicionih programa i projektne dokumentacije, usluge veštačenja, izrada studija, investicionih programa, procena uticaja na okolinu);
 • Zaštita životne sredine (upravljanje otpadom, izrada investicijske, projektne i tehničke dokumentacije, projektovanje novih deponija i rekonstrukcije postojećih odlagališta, projektovanje odvajanja otpada, sabirnih centara, sabiralište frakcija i sortirnica, izrada procene uticaja na životnu sredinu, monitoring deponija, programi sanacija);
 • Sanacija i zatvaranje rudnika (projektovanje radova zatvaranja jamskih objekata i objekata na površini, sanacije i rekonstrukcije površine za nove namene, monitrong, vođenje radova, nadzor radova, zatvaranje površinskih kopova, rekultivacija i biotehnička uređenja.).

Tokom poslednjih godina članovi Odelenja za monitoring, istraživanja i rudarstvo su učestvovali, bilo kao vodeći stručnjaci bilo kao članovi grupa, u brojnim zahtevnim projektima:

 • Idejni projekat zatvaranja odlagališta inertnog otpada Spodnji Stari Grad, KOSTAK, Komunalno stambeno ppreduzeće, dd, Krško (2004);
 • Novelacija projekta PGD / PZI, 1. faze proširenja i sanacija deponije inertnog komunalnog otpada Dob, i uređenje centra za upravljanje otpadom, JKP Prodnik, doo, Domžale (2004);
 • PGD / PZI zatvaranja odlagališta inertnog otpada Cviblje, Komunala Trebnje, doo (2004);
 • Idejni projekat zatvaranja postojećeg odlagališta inertnog otpada Mala Gora, JKP Komunala Ribnica, doo (2004);
 • Idejni projekat sanacije postojećeg odlagališta Globovnik; Investitor: Opština Ilirska Bistrica, Financer: MOP (2004);
 •  PZI proširenja deponija inertnog otpada Mala Gora, JKP Komunala Ribnica, doo (2004);
 • Idejni koncept sanacije, proširenja i zatvaranja odlagališta inertnog otpada Draga, Opština Škofja Loka (2004);
 • Idejni koncepti, PGD: Novo polje za odlaganje inertnog otpada Dvori, JP Komunala Koper (2007);
 • Idejni koncepti za odlagalište inertnog otpada Vranovići, Komunala Črnomelj (2008);      
 • Izveštaj o uticajima na okolinu za mehaničko-biološku obradu otpada za centralno odlagalište Dolenjske regije (2006);
 • Izveštaj o uticajima na okolinu za sanaciju, uređenje i delovanje deponija inertnog metalurškog otpada Hald u Ravne na Koroškem, i za delovanje linije za reciklažu inertnog otpada na Haldi (2006);
 • Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu za eksploataciju i provođenje radova pri eksploataciji i sanaciji kamenoloma tehničkog kamena - dolomita Soteska (2007);
 • Izveštaj o uticajima na okolinu za prošireno novo polje za deponiju intertnog  otpada Dvori (2007);
 • Izveštaj o uticajima na okolinu za  deponiju inertnog otpada Vranoviči (2008);
 • Izveštaj o uticajima na okolinu za pripremu i otvaranje novog, 3. polja za odlaganje deponije Ceroz d.o.o. u Uničnom (2009).Rukovodilac odelenja: Stanojle Vajović
Zamenik rukovodioca odelenja: Marjan Filipič
Novosti
 

Internetna strana ne koristi kolačića za pratnju korisnika.